Gıda Güvenliği Politikası

TOFiN FOOD temel anlayışı, Gıda Güvenliği Politikası “Sağlıklı ve Doğal ürünler üretmek”dir. Bu anlayış doğrultusunda, çalışanların kendilerini geliştirmeleri teşvik edilir ve müşteri ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi ve bu ihtiyaçların karşılanması amaçlanır. Böylece müşteri memnuniyetinin en yüksek düzeyde sağlanması hedeflenir.

Müşteri memnuniyetini maksimize etmek için hijyenik koşullarda, müşteri talepleri doğrultusunda ve yasal gereklilikleri karşılayacak şekilde güvenli gıdalar üretilir. Tüm faaliyetlerde bir takım çalışması sergilenir.

TOFiN FOOD olarak amacımız, hijyenik koşullarda güvenli gıdalar üreterek, ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasal gerekliliklere uygun bir şekilde üretimin devamlılığını ve tüm birimlerde uygulanmasını sağlamak, müşterilerimiz ile sürekli iletişim ve işbirliği içerisinde, gözden geçirilen sürekli uygunluk açısından müşteri tüketimine sunmaktır.

Gıda Güvenliği Politikası
Gıda Güvenliği Politikası

TOFiN FOOD yönetimi, bu ilkelerin uygulanmasını, geliştirilmesini, devamlı kılınmasını ve sürekli iyileştirilmesini takip edecek ve destekleyecektir.

Kuru Meyve ve Sebzeler İçin Gıda Güvenliği Politikası

  • Ham Mal Kontrolü: Üretimde sadece ilgili makamlar tarafından belirlenen standartlara uyan yüksek kaliteli kuru meyve ve sebzeler kullanılacaktır.
  • Hijyen ve Temizlik: Temiz ve hijyenik üretim tesisleri ve ekipmanlarının hijyeni için yeterli tedbirler alınacaktır. İşçiler iyi hijyen uygulamaları hakkında eğitilecek ve bunları sıkı bir şekilde uymaları istenecektir.
  • İşleme ve Paketleme: Kuru meyve ve sebzeler, kontaminasyonu önlemek ve ürün kalitesini korumak amacıyla işlenip paketlenecektir.
  • Depolama ve Taşıma: Kuru meyve ve sebzeler, kontaminasyonu önlemek ve ürün kalitesini korumak amacıyla saklanacak ve taşınacaktır.
  • İzleme ve Test: Kuru meyve ve sebzelerin gıda güvenlik standartlarına uygun olduğunu ve halk sağlığı için bir risk oluşturmadığını garanti etmek için düzenli izleme ve test yapılacaktır.
  • Geri Çağırma Planı: Piyasadan güvensiz bulunan kuru meyve ve sebzelerin hızlı bir şekilde çekilmesi için geri çağırma planı yer alacaktır.
  • Dokümantasyon: Gıda güvenliği ile ilgili tüm konuların tam ve doğru dokümantasyonu, sorumluluk ve takip edilebilirlik sağlamak amacıyla sürdürülecektir.
  • Sürekli İyileştirme: Gıda güvenliği politikası düzenli olarak gözden geçirilecek ve etkili ve ilgili kalması için geliştirilecektir.